Pozrite si video

Ako funguje komunikačná
technológia STEMI

Problém

Pre pacienta s infarktom myokardu je rýchly liečebný zásah principiálny. Nejde len o to aby sanitka so záchranármi prišla čo najskôr, ale aj o to, aby bol pacient čo najskôr dopravený do kardiocentra, kde sa musí podrobiť špeciálnemu invazívnemu zákroku - koronárnej angioplastike.

Každá minúta je dôležitá.

Viaceré štatistiky ukazujú, že 30- 40% pacientov nestihne tento zákrok v medicínsky požadovanom časovom limite. Až polovica pacientov totiž neprichádza do kardiocentra priamo, ale až ako sekundárny transport. Hlavnou príčinou je neistota v EKG diagnostike infarktu záchranármi priamo v teréne a potvrdzovanie EKG diagnózy infarktu v lokálnych nemocniciach. Tieto časové straty môžu byť pre pacienta osudné.

Riešenie

Komunikačná technológia STEMI umožňuje záchranárovi umožňuje hlasovú aj obrazovú konzultáciu EKG s kardiológom priamo v Kardiocentre. Pri potvrdení diagnózy infarktu je pacient okamžite, bez časových strát, transportovaný priamo na katetrizačný sál kardiocentra.

Komunikačná technológia STEMI

zvyšuje podiel primárnych transportov do kardiocentra

zníži podiel falošných aktivácií invazívneho tímu

šetrí kilometre a zvyšuje dostupnosť záchranárov pre ďalšie prípady

umožňuje kardiocentru monitorovať polohu a dojazd sanitky

skracuje celkový ischemický čas pacientov s infarktom myokardu

Máte záujem o komunikačnú technológiu STEMI?

Prevádzkujete záchrannú službu, alebo kardiocentrum a máte záujem o používanie aplikácie STEMI?

Kontaktujte nás